Wednesday, 12 July 2017

சுக்கிரதசை யாருக்கு யோகம்? - SUKKIRA DASA - ADITYA GURUJI ...-0100

1 comment :

  1. மீன ராசி மீன லக்ன அதிபதி குரு 11ம் இடமான மகரத்தில் நீசமாகி, சுக்கிரன் லக்ன கேந்திர திரிகோணமானால் அவருக்கு சுக்கிர திசை எந்த மாதிரியான பலன்களை தரும்?

    ReplyDelete